Programmeerimis- ja robootikakool

 

Programmeerimiskoolis teeme oma esimesed sammud programmeerimise õppimiseks. Õpime programmeerimisega seotud mõisteid ning algtõdesid. Tundides käsitleme Scratch keskkonnas programmeerimist, ning tutvume ka programmeerimiskeelega Python. Mängime õpetlikke arvutimänge ning harjutame programmeerimist robotite peal. Peamine eesmärk pole ära õppida programmeerimiskeelt, vaid selgeks saada programmeerimise põhitõed. See arendab laste loogilist mõtlemist. Selles ringis saadud teadmisi saab tulevikus ka juba raskemate programmeerimiskeelte õppimisel kasutada.