Pärlikoolis õpime kavandeid koostama ja hiljem kavandi järgi pärlitest loomi meisterdama. Esimestes tundides on võimalik teha puidust pärlitest siile ja lepatriinusid, hiljem juba veidi keerukamaid loomi, näiteks krokodille ja konnasid.

Käsitöö abil on võimalik lastes arendada peenmotoorikat, mis tähendab käe liikuvuse ja täpsete liigutuste harjutamist mängulises võtmes-pärlitest loomi meisterdades. Lisaks on see hea viis parandada keskendumisvõimet ja harjumust alustatud lõpule viimist. Iga valmiv ese on kui väike projekt.

Pärlikooli üks tund kestab 60 minutit.

Pärlikooli juhendaja – Heili Aavola

Mina olen Heili ja üsna väikesest saati on mind huvitanud teadus, kuid siis ma veel ei teadnud, mis see teadus on, vaid jooksin vanematel sabas ning tülitasin neid oma “miks” küsimustega. Pideva maailma avastamisega algas minu väikese teadlase elukestev teekond.

Seda teekonda aitab mul astuda tungiv soov mõista elu, mis meie ümber on. Minu jaoks on teadus keel, mis seletab meie ümber olevat maailma, et me selle toimimisest paremini aru saaksime.

Soovin lapsi õpetada julgelt unistama ning oma ideid ellu viima, sest et igal inimesel olenemata tema vanusest on võimalik maailma muuta.

Kohtumiseni ringides, koos saame lõbusalt maailma avastada!

Kirjuta julgelt heili@minikool.ee