Pärimus- ja muinasjutukool

Pärimus- ja muinasjutukoolis teeme tutvust Eesti pärimuskultuuriga, seda läbi mängude, muusika, lugude jutustamise ja meisterdamise. Vanadel eestlastel oli iga töö jaoks eraldi rahvakalendri tähtpäev ja neist eeskuju võttes, on ka iga ringitunni teema ja tegevused inspireeritud lähimast rahvakalendri tähtpäevast ning sellega seotud (muinas)lugudest. Mida tehti ussimaarjapäeval, miks on igal lambal oma mihklipäev, või kes oli Kaval Ants? Pärimus- ja muinasjuturingis me mitte ainult ei vasta neile ja veel väga paljudele teistele küsimustele, siin saame me sõbraks kõigi olulisemate muinasjututegelaste ning tähtpäevadega 🙂 

Pärimus- ja muinasjutukooli juhendaja – Liisa Nurme

Pärimus- ja muinasjutukooli juhendaja Liisa õpib Tartu Ülikooli bakalaureuseastmes kolmandal kursusel folkloristikat. Varasemalt on ta juhendanud näite- ja kunstiringi nii Minikoolis kui ka üldhariduskoolis. Lisaks on tal mitmeaastane kogemus lapsehoidjana, laagrijuhendajana ning gümnaasiumiastmes valikaine õpetajana.