Näitemängukool 

Õpetatakse lastele, kuidas väljendada end läbi erinevate karakterite. Eesmärk on rollimängude mängimine väikese grupiga. Lavastame ja etendame laste näitemänge.

Õpime teatri põhitõdesid, koos töötama, üksteisega arvestama, kostümeerima, grimeerima, end mitmekülgselt väljendama ja teisi lõbustama. Laps saab enesekindlamaks, areneb suhtlemisoskus, kehakeele kasutamise oskus ja teistega koostegutsemise oskus. Tulem – laps saab esinemisjulgust.

Videod näitemängukoolist

https://www.facebook.com/minikool.ee/videos/495230437513299/

REGISTREERI