Inglise keele kool – lastele antakse võimalus kasutada inglise keelt suhtlusvahendina, mis on toeks koolis õpetatavale materjalile. Inglise keele kool on mõeldud 1-3. klassi lastele, toimub korra nädalas 90 min. Hind 80€ kuus. Loeme, mängime, loome ja räägime. Kasutame ilukirjandust, multifilme ja näitlemist.

Tulem: Paraneb ning täieneb lapse inglise keele sõnavara ja väljendusoskus.