Inglise keele kool – (7-10 aastastele lastele) – eesmärgiks on läbi mängu ja erinevate põnevate tegevuste anda lapsele algteadmised inglise keelest.

Loeme, mängime, käime looduses, kokkame ja teeme muid lapsele toredaid tegevusi, et keeleõpe oleks lõbus, loomulik ja lapsekeskne.
Tulem: Paraneb ning täieneb lapse inglise keele sõnavara ja väljendusoskus.