Made with Padlet

Eelkool 6-7 aastastele lastele Tartus, mis toimub kord nädalas 120 minutit. Hind 100€ kuus 

Eelkooli ootame kõiki lapsi, kes vajavad kooliks ettevalmistust ning soovivad kooli minnes olla julged, särasilmsed ja uudishimulikud. Või lihtsalt neid lapsi, kellele meeldib koos teistega teha, olla ja avastada.

Eelkooli sooviks on anda lapsele kooliks vajalikud algteadmised ja sotsiaalsed oskused.
Tegeleme matemaatika, eesti keele, looduse, inimeseõpetuse ja käelise tegevusega – ikka loominguliselt ja kasutades ka mängulisi elemente.
Me kirjutame, loeme, arutleme, kuulame, arvutame, võrdleme, jutustame, loome võttes appi ka interaktiivsed vahendid ning igasse tundi kuulub ka killuke Vaikuseminuteid.

Eelkooli eesmärk on eakohase kirjanduse abil äratada huvi lugemise ja kirjutamise vastu ning rikastada lapse sõnavara. Lugemiseks ja kirjutamiseks vajalike baasoskuste kujunemiseks õpivad lapsed häälima sõnu ja leidma hääliku asukohta sõnas ning tundma lauseehituse reegleid. Eneseväljenduse arendamiseks tutvutakse erinevate kirjandusžanritega, õpitakse kuulama õpetajat ja kaaslasi, rääkima enda tegevustest ning jutustama pildi ja kuudud teksti järgi, luuakse esinemisvõimalusi.

Lapsed saavad koolimatemaatikaks vajalikud eelteadmised ja terminoloogilise aluse. Õpetatakse arve ja numbreid, oskust leida üldnimetust, liitmist ja lahutamist, esemete järjestamist, rühmitamist, eristamist ja võrdlemist, ajaühikuid, arendatakse mälu ja loogilise mõtlemise oskust.
Õppetegevusse kuulub ka käeline tegevus; joonistamine, värvimine ja meisterdamine. Eesmärk on käelise tegevuse abil arendada silma ja käe koostööd, ergutada loovat mõtlemist ja eneseväljendust, rikastada fantaasiat.

Tule – ootame Sind!

Eelkooli juhendaja – Maie Kuusk

Lõpetasin Tartu Õpetajate Seminari klassiõpetaja eriala inglise keele lisaga.
Olen töötanud õpetajana viimsed 18 aastat, 17 neist Tartu Miina Härma Gümnaasiumis.

Eelkooli ja eelkooliealiste lastega tegelemisega olen olnud seotud 15 aastat – mul on olnud võimalus õpetada nii gruppe kui ka lapsi individuaalselt ja paaris.

Töövälisel ajal meeldib mulle vahel ahju ees istuda ja mõnda küpsetist välja võluda. Mõnikord õmblen natuke, talvel koon ja heegeldan, eriti naudin mänguasjade tegemist.

Mul on kaks last, kes mõlemad ka koolilapsed. Seetõttu tean, et kui väga lapsevanemana ka ei pingutaks, siis lapse õppimise hakkamise eelduseks on siiski huvi ja motivatsioon.

“Kellelegi ei saa midagi õpetada. Neid saab panna ainult mõtlema” (Sokrates)

Kirjuta julgelt – maie@minikool.ee

 

Eelkooli juhendaja – Merle Luug

Minikooli juhataja Merle Luug, kellel on haridusteaduste magistrikraad, ning kelle lastele suunatud teenuste pakkumise taust ulatub aastasse 2004, mil ühtede esimeste seas Tartu linnas sai ta tegevusloa lapsehoid Kukerpallile, millele 2007 lisandus Pillerpall ning 2009 Põnniplaneedi hoiurühm.

Iseloomustaksin end, kui julgelt ja riskivabalt kaugusse vaatavat ja edasipürgivat inimest. Mulle meeldib tegutseda ja armastan toimekaid inimesi. Armastan meisterdada, luua ja ehitada. Mulle meeldivad väga paljud asjad ja süttin pisemagi idee tekkimisel. Minu hüüdnimi ongi Säde 🙂

Oma andeks ei pea ma nii väga laste õpetamist, kui just lastega tegutsemist. Mulle meeldib laste siirus ja rõõm ning ma tahaksin nendeski leida üles kire, mis neid sütitab.

Mulle meeldivad väga paljud asjad ja küsimus lemmiku kohta ajab mind väga segadusse. Erinevatel aegadel meeldivad mulle erinevad tegevused: vahel ei saa kudumisest ja heegeldamisest eemale, siis tuleb suur soov remonti teha, siis aga kokkaks hommikust õhtuni. Vähe on asju, millega ma tegelenud ei ole või mis mulle rõõmu ei paku.

Kirjuta julgelt – info@minikool.ee

REGISTREERI