Eelkool 6-7 aastastele lastele Tartus, mis toimub kord nädalas 120 minutit. Hind 100€ kuus / 350€ pool aastat

Samuti võimalik soodsamalt poolaasta kaupa sept.-dets. 350€ ja jaanuar – aprill 350€

“Kui sa teaksid, mis lõbu on koolis käia,”kinnitas Annika. “Ma läheksin lolliks, kui ma kooli ei saaks.”

Pipi istus järi otsas ja pesi kausi sees vees jalgu. Ta ei öelnud midagi, liigutas ainult korraks varbaid, nii et vesi pritsis.

“See on ebaõiglane,” ütles Pipi rangelt, hoolimata Härra Nilssoni ahastusest märgade pükste pärast. “See on täiesti ebaõiglane! Ma ei kavatse seda kannatada!”

”Mida siis?” küsis Tommy.
“Nelja kuu pärast on jõulud ja siis tuleb teil jõuluvaheaeg. Aga mina, mis tuleb minul?
“Ei mingit jõuluvaheaega, mitte kõige pisematki,” ütles ta kaeblikult. “Siin peab midagi muutuma. Hommepäev hakkan koolis käima.”

Eelkooli ootame kõiki lapsi, kes vajavad kooliks ettevalmistust ning soovivad kooli minnes olla julged, särasilmsed ja uudishimulikud. Või lihtsalt neid lapsi, kellele meeldib koos teistega teha, olla ja avastada.
Eelkooli sooviks on anda lapsele kooliks vajalikud algteadmised ja sotsiaalsed oskused.
Tegeleme matemaatika, eesti keele, looduse, inimeseõpetuse ja käelise tegevusega – ikka loominguliselt ja kasutades ka mängulisi elemente.
Me kirjutame, loeme, arutleme, kuulame, arvutame, võrdleme, jutustame, loome võttes appi ka interaktiivsed vahendid ning igasse tundi kuulub ka killuke Vaikuseminuteid.

Eelkooli eesmärk on eakohase kirjanduse abil äratada huvi lugemise ja kirjutamise vastu ning rikastada lapse sõnavara. Lugemiseks ja kirjutamiseks vajalike baasoskuste kujunemiseks õpivad lapsed häälima sõnu ja leidma hääliku asukohta sõnas ning tundma lauseehituse reegleid. Eneseväljenduse arendamiseks tutvutakse erinevate kirjandusžanritega, õpitakse kuulama õpetajat ja kaaslasi, rääkima enda tegevustest ning jutustama pildi ja kuudud teksti järgi, luuakse esinemisvõimalusi.

Lapsed saavad koolimatemaatikaks vajalikud eelteadmised ja terminoloogilise aluse. Õpetatakse arve ja numbreid, oskust leida üldnimetust, liitmist ja lahutamist, esemete järjestamist, rühmitamist, eristamist ja võrdlemist, ajaühikuid, arendatakse mälu ja loogilise mõtlemise oskust.
Õppetegevusse kuulub ka käeline tegevus; joonistamine, värvimine ja meisterdamine. Eesmärk on käelise tegevuse abil arendada silma ja käe koostööd, ergutada loovat mõtlemist ja eneseväljendust, rikastada fantaasiat.

Tule – ootame Sind!

Eelkooli ja Inglise keele juhendaja – Maie Kuusk

Lõpetasin Tartu Õpetajate Seminari klassiõpetaja eriala inglise keele lisaga.
Olen töötanud õpetajana viimsed 18 aastat, 17 neist Tartu Miina Härma Gümnaasiumis.

Eelkooli ja eelkooliealiste lastega tegelemisega olen olnud seotud 15 aastat – mul on olnud võimalus õpetada nii gruppe kui ka lapsi individuaalselt ja paaris.
Töövälisel ajal meeldib mulle vahel ahju ees istuda ja mõnda küpsetist välja võluda. Mõnikord õmblen natuke, talvel koon ja heegeldan, eriti naudin mänguasjade tegemist.

Mul on kaks last, sellest sügisest siis mõlemad ka koolilapsed. Seetõttu tean, et kuiväga lapsevanemana ka ei pingutaks, siis lapse õppimise hakkamise eelduseks on siiski huvi ja motivatsioon.

“Kellelegi ei saa midagi õpetada. Neid saab panna ainult mõtlema” (Sokrates)

Kirjuta julgelt – maie@minikool.ee

 

Osalustasu ehk kuutasu palume maksta arvelduskontole lähtuvalt lapse vanusest!

Kuutasu  ei  ole  otseses  seoses  ringitundide  arvuga  konkreetsel kalendrikuul.

Osaleja puudumisel, sõltumata põhjusest, rahalist tasaarveldust puudutud tundide eest ei tehta. 

0-6 aastased

Saaja: Minikool OÜ

Arvelduskonto number: LHV EE227700771002645637

Selgitus: märkida lapse nimi, huviringi nimetus, nädalapäev ja kellaaeg

Näiteks: Mari Maasikas Eelkool Teisipäev 17.00-19.00

7-12 aastased

Saaja: MTÜ Mängumaa Kukerpall

Arvelduskonto number: LHV EE437700771002703168

Selgitus: märkida lapse nimi, huviringi nimetus, nädalapäev ja kellaaeg

Näiteks: Mari Maasikas Eelkool Teisipäev 17.00-19.00

Osalustasu peab laekuma meile iga kuu hiljemalt 5. kuupäevaks ettemaksuna. Arveid Minikool ei väljasta.

Oleme huvitegevuse erakool, meie tegevuste hulka kuuluvad huvi ja vabaaja tegevused, millega ei kaasne tulumaksu tagastust.