Eelkool 6-7 aastastele lastele Tartus, mis toimub kord nädalas 120 minutit. Hind 100€ kuus 

Eelkooli ootame kõiki lapsi, kes vajavad kooliks ettevalmistust ning soovivad kooli minnes olla julged, särasilmsed ja uudishimulikud. Või lihtsalt neid lapsi, kellele meeldib koos teistega teha, olla ja avastada.

Eelkooli sooviks on anda lapsele kooliks vajalikud algteadmised ja sotsiaalsed oskused.
Tegeleme matemaatika, eesti keele, looduse, inimeseõpetuse ja käelise tegevusega – ikka loominguliselt ja kasutades ka mängulisi elemente.
Me kirjutame, loeme, arutleme, kuulame, arvutame, võrdleme, jutustame, loome võttes appi ka interaktiivsed vahendid ning igasse tundi kuulub ka killuke Vaikuseminuteid.

Eelkooli eesmärk on eakohase kirjanduse abil äratada huvi lugemise ja kirjutamise vastu ning rikastada lapse sõnavara. Lugemiseks ja kirjutamiseks vajalike baasoskuste kujunemiseks õpivad lapsed häälima sõnu ja leidma hääliku asukohta sõnas ning tundma lauseehituse reegleid. Eneseväljenduse arendamiseks tutvutakse erinevate kirjandusžanritega, õpitakse kuulama õpetajat ja kaaslasi, rääkima enda tegevustest ning jutustama pildi ja kuudud teksti järgi, luuakse esinemisvõimalusi.

Lapsed saavad koolimatemaatikaks vajalikud eelteadmised ja terminoloogilise aluse. Õpetatakse arve ja numbreid, oskust leida üldnimetust, liitmist ja lahutamist, esemete järjestamist, rühmitamist, eristamist ja võrdlemist, ajaühikuid, arendatakse mälu ja loogilise mõtlemise oskust.
Õppetegevusse kuulub ka käeline tegevus; joonistamine, värvimine ja meisterdamine. Eesmärk on käelise tegevuse abil arendada silma ja käe koostööd, ergutada loovat mõtlemist ja eneseväljendust, rikastada fantaasiat.

Tule – ootame Sind!

Eelkooli juhendaja – Maie Kuusk

Lõpetasin Tartu Õpetajate Seminari klassiõpetaja eriala inglise keele lisaga.
Olen töötanud õpetajana viimsed 18 aastat, 17 neist Tartu Miina Härma Gümnaasiumis.

Eelkooli ja eelkooliealiste lastega tegelemisega olen olnud seotud 15 aastat – mul on olnud võimalus õpetada nii gruppe kui ka lapsi individuaalselt ja paaris.

Töövälisel ajal meeldib mulle vahel ahju ees istuda ja mõnda küpsetist välja võluda. Mõnikord õmblen natuke, talvel koon ja heegeldan, eriti naudin mänguasjade tegemist.

Mul on kaks last, kes mõlemad ka koolilapsed. Seetõttu tean, et kui väga lapsevanemana ka ei pingutaks, siis lapse õppimise hakkamise eelduseks on siiski huvi ja motivatsioon.

“Kellelegi ei saa midagi õpetada. Neid saab panna ainult mõtlema” (Sokrates)

Kirjuta julgelt – maie@minikool.ee

REGISTREERI